Pomieszczenie z historią

Published on :

Wielu postaciom, kamieniczki kojarzą się specyficznym charakterem. Szczególnie często są to obiekty, które powstawały w okresie przedwojennym, gdy to najznaczniejsze dla architektów było popisanie się swoim talentem. Dlatego też, gdy przejdziemy się alejami miast, nie znajdziemy dwóch bliźniaczych obiektów pochodzących z tamtego czasu. Co najwyżej, mogą one mieć trochę cech […]